Rychlá půjčka

Online inzerce nabídky a poptávky zdarma včetně informaci o financích a diskuze o půjčkách všech typů

Nový zákon o dani z nabytí nemovitých věcí

Tento již senátem schválený zákon s sebou nese určité změny, které se vás v některých případech dotknou. Odrazí se tyto změny na ceně nemovitosti? Ještě stále platí, že si máte možnost zvolit, kdo bude poplatníkem daně z nabytí nemovitosti, zda prodávající nebo kupující. Pokud se však nedohodnete, pak daň platí prodávající a kupující je ručitelem. Stále si ještě můžete zvolit, že daň zaplatíte vy. V novém zákoně už možnost výběru není. V tomto zákoně je poplatníkem daně z nabytí nemovitosti kupující. V takovém případě se v novém zákoně ruší institut ručení. Jiná varianta není. Chcete financovat koupě domu hypotékou? Pak vám právě o tuto daň náklady na pořízení stoupnou.

Jak jsou na tom novostavby?

Ve stále platném zákoně jsou stavby osvobozeny od této daně, v novém zákoně ji však už platíte. Osvobozeni v případě novostavby budete jen u:

- prvního převodu dokončené stavby

- prvního převodu dokončené jednotky

- prvního převodu pozemku, jehož součástí je dokončená stavba

- převodu staveb a jednotek s povolením předčasného užívání

Daň však zaplatíte i v případě, že koupíte stavbu, která není dokončena.

Nemovitosti mohou být levnější:

V nabídce domu prodávající už nově nebude muset platit daň. V jeho případě se může stát, že cenu nemovitosti sníží. Záležet však už bude pouze na něm. Kupující má tedy ještě možnost cenu za nemovitost nesnižovat a díky tmu dosáhne vyššímu zisku. Vzhledem k tomu, že ceny rezidenčních nemovitostí už delší dobu rostou, bude mít tento nový zákon na tyto ceny dopad. Vykompenzuje se růst s poklesem díky dani a dočasně se bude muset růst cen zmrazit.

Zákon by měl začít platit v listopadu 2016. Do 31.10.2016 máte poslední možnost podat svou žádost ve starém zákoně, potom už se bude řídit novým zákonem.

TOPlist